EN

Газрын удирдлагын нэгдсэн цахим системд эрсдэлийн үнэлгээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх тендерийн урилга

Тендерийн урилга хүргүүлэх

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газар нь “Газрын удирдлагын нэгдсэн цахим системд эрсдэлийн үнэлгээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх” зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа, холбооны яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээдүүдэд зөвлөх үйлчилгээний урилгыг хүргүүлж байна.

Тус зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээд нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ.

Үүнд:

  • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн ерөнхий шаардлагыг хангах;
  • Сүүлийн гурав хүртэл жилийн санхүүгийн тайлан;
  • Ажил гүйцэтгэх тендер шалгаруулалтын хувьд сүүлийн гурав хүртэл жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, тэдгээрээс ижил төстэй ажлын өртөг, хугацаа, байршил, гэрээний үүргийг гүйцэтгэсэн болохыг нотлох баримт;
  • Ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын мэдээлэл;
  • Үнийн санал, гүйцэтгэх хугацаа болон ажлын төлөвлөгөө;

Тендерийн баталгаа шаардахгүй.

Тендер шалгаруулалт багцад хуваагдахгүй.

Тендерийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 11 цаг 00 минут хүртэл chimegbayar.ch@gazar.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга, ажлын даалгавар болон нэмэлт мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

chimegbayar.ch@gazar.gov.mn , утас: 51-264596

Дээш буцах