EN

Газар зохион байгуулалтын

Орон тооны бус мэргэжлийн

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр

Байгууллага, албан тушаал

Мэргэжил, цол зэрэг

1

Р.Ганхуяг

ГЗБГЗЗГ-ын ЗУХАГ-ын дарга

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер

2

П.Баянтүмэн

ГЗБГЗЗГ-ын Кадастрын хэлтсийн дарга

Газар зохион байгуулагч

3

А.Хауленбек

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Газрын нөөц, газар ашиглалтын салбарын дарга

Хүрээлэн буй орчны инженер,

Доктор, Профессор

4

Г.Гантулга

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль, Газарзүйн тэнхимийн багш

Газар зохион байгуулагч, Доктор, Дэд профессор, Мэргэшсэн инженер

5

П.Мягмарцэрэн

МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль, Газарзүйн тэнхимийн эрхлэгч

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер, Доктор, Дэд профессор

6

С.Сайнбаяр

Монголын Газар зохион байгуулагчдын холбооны гүйцэтгэх захирал

Газар зохион байгуулагч, МУ-ын Зөвлөх инженер, Доктор

7

М.Алтанабагана

ГШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн салбарын дарга

Физик-экологич, Доктор, Дэд профессор

8

Б.Галмандах

-

Газрын кадастр зураглал,

Монгол Улсын Их сургуулийн докторантур

9

Ц.Ихбаяр

ГЗБГЗЗГ-ын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Газар зохион байгуулагч, Магистр

 

Дээш буцах