EN

Гадаад хамтын ажиллагаа

     Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр гадаад улсын үйл ажиллагааны чиглэл ижил төстэй байгууллагууд болон олон улсын байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг. Үүнд: 

 • Нэгдсэн Үндэсний байгууллага
 • Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо (UN-GGIM)  Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Ази-Номхон далайн бүсийн Дэлхийн орон зайн мэдээллийн менежментийн Зөвлөхүүдийн хороо (UN-GGIM-АP)
 • Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хабитат хөтөлбөр
 • Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага
 • Олон улсын хэмжил зураглаачдын холбоо
 • Швейцарын хөгжлийн агентлаг
 • Дэлхийн банк
 • Ординанс Сурвэй (Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс)
 • БНХАУ-ын Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Байгалийн нөөцийн яамны Газрын хиймэл дагуулын алсын зайнаас тандан судлах төв (LSAC)
 • БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (KOICA)
 • Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)
 • Дэлхий тандан судлалын групп (GEO)
 • Дэлхийн ОЗӨДБ-ийн холбоо (GSDI)
 • БНСУ-ын Chumdan Geospatial Information компани
 • ОХУ-ын Росреестр байгууллагатай
 • Япон улсын гео-орон зайн мэдээллийн агентлаг
 • Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Газарзүйн сургууль,
 • Дорнод Сибирийн Удирдлага Технологийн их сургууль
 • ESRI
 • Туркийн Хэмжил зураглаачдын холбоо Мөн хамтран ажиллах чиглэлээр олон улсын байгууллагатай харилцан ойлголцлын санамж бичиг, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажилласан байна.

Олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал

Байгууллагын нэр

Албан баримтын төрөл

Албан баримтын дугаар, огноо

Хамтран ажиллах чиглэл

1

GEO C&I CO., LTD., KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY GEO SATELLITE INFORMATION RESEARCH INSTITUTE

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2016.07.18

1. Талуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд сансрын зургийн мэдээллийн мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулж ажиллах, технологи хангамжийн стратеги боловсруулж ажиллана.

2. KOMPSAT (Korea Multi-Purpose Satellite, Солонгосын олон талын ашигтай сансрын зураг)-т суурилсан  KOICA ODA төсөл болон хоёр улсын төслүүдэд харилцан дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

3. Хоёр улс хоорондын Сансрын зураг болон орон зайн мэдээллийг ашиглан төрөл бүрийн ICT-д суурилсан Software үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тал дээр харилцан идэвхи санаачлагатай ажиллана.

2

БНХАУ-ын Байгалийн Нөөцийн Яамны Газрын Хиймэл Дагуулын Алсын Зайнаас Тандан Судлах Төв

 

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2018.11.20

1.ZY-3 хиймэл дагуулын өгөгдлийг нийлүүлэх үүлэн тооцооллын үйлчилгээний платформыг  Монгол Улсад суурилуулах;

2.Өндөр нарийвчлалын тандан судлалын өгөгдлийг боловсруулах, хамтарсан шалгалт, тохируулга хийх;

3.ZY-3 хиймэл дагуулын зурагт суурилан 1:25 000, 1:50 000-ны масштабын орон зайн мэдээллийг тодруулах, шинэчлэх, боловсруулах;

3

Азербайжан улсын "Азеркосмос" Нээлттэй хувьцаат компани

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2019.11.13

Сансрын технологи, сансарын шинжлэх ухаан ба одон орон судлал, дэлхийн ажиглалтын хамтын ажиллагаагаа харилцан ашиг сонирхлын хүрээнд туршлага, мэдлэг солилцох замаар сайжруулах

4

Английн “Зайнаас танадан судлалын програмын зөвлөгөө” компани, 

МУИС-ын Сансар судлалын лаборатор

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2020.01.24

Газар ашиглалтын төлөвлөгөө, мониторинг, хөдөө аж ахуйн бодлого, бүтээгдхүүнийг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах

5

Солонгосын бүгд найрамдах улсын Шинхан Агаарын Судалгаа Корпораци

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

2020.08.03

Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн зорилго  нь Солонгос улсын засгийн газартай нягт уялдаатай Монгол дахь хаяг, зам, ложистикийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд оршино.

6

Их Британийн сансрын агентлаг болон Зайнаас тандан судлалын хэрэглээ” ХХК

Түншлэлийн гэрээ

2020.10.06

2020/276

 “Уур амьсгалын зохицолд ашиглах хөдөө аж ахуйн бүтээмжийн хяналт-шинжилгээ - Монгол (MAPCAM)” хамтарсан төслийн Түншлэлийн гэрээ

7

Бүгд найрамдах хятад ард улсын байгалийн нөөцийн яам,

Газрын хиймэл дагуулын зайнаас тандан судлалын хэрэглээний төв

Хамтарсан төслийн гэрээ

2020.12.31

БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн яамны “Шинжлэх ухаан, технологийн инновацийн чиглэлийн Засгийн газар хоорондын олон улсын хамтын ажиллагааны БНХАУ-ын Үндэсний голлох судалгаа ба хөгжлийн хөтөлбөр” төслийг хэрэгжүүлэх хамтарсан төслийн санал боловсруулах ажил

8

Азербайжан улсын "Азеркосмос" нээлттэй хувьцаат компани

           

Худалдан авах гэрээ

2021.08.20-ны өдрийн 2021/191 тоот гэрээ

ХИЙМЭЛ ДАГУУЛЫН МЭДЭЭНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ГЭРЭЭ-ний төсөл нийт 21 хуудас баримт бичиг

 

9

НҮБ-ЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР (НҮБХХ)

c_Prof/2020/007 дугаар гэрээний нэмэлт өөрчлөлт

2021.03.20

Бэлчээрийн мониторингийн зураглалын талбайг нэмэгдүүлэх

Дээш буцах