EN

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

                 Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаатай холбоотой эрх зүйн баримт бичгүүдийг доорх холбоос дээр дарж танилцана уу.

v Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйл /https://legalinfo.mn/mn/detail/216/

v Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 27 дугаар зүйл /https://legalinfo.mn/mn/detail/346/

v Засгийн газрын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн 320 дугаар тогтоол “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлын үнэлгээ” /https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=208856&showType=1/

v Засгийн газрын 2003 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 28 дугаар тогтоол “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журам” /https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=200845&showType=1/

 ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИРГЭН ТА:

Ø                           5 жил тутамд, мөн газар зэмших, ашиглах эрх дуусгавар болох тохиолдолд мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагатай гэрээ байгуулан өөрийн зардлаар газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааны дүгнэлтийг гаргуулн

Egazar.gov.mn цахим системийн газрын зураг цэснээс:

Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааны статистик мэдээлэлтэй танилцах бол энд дарна уу.

  Өөрийн захиалгат хянан баталгаа хийлгэж буй нэгж талбарын ажлын явц, хянан баталгаа хийх мэргэжлийн эрхтэй байгууллагын нэр, холбогдох мэдээллийг авах боломжтой.

Дээш буцах