EN

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги, түүний ажлын төлөвлөгөө

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/141 дүгээр тушаалаар Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө-г баталсан.

Дээш буцах