EN

Хэмжилтийн полигонууд

Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт байрлах агаарын зургийн полигон

 Улсын геодези, зураг зүйн газрын туршилт судалгааны лаборатори 1986 онд Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт агаарын зургийн камерын хяналтын полигоныг байгуулж, түүний цэг тэмдэгтүүдийг судалж, туршилт судалгаанд ашиглаж байжээ. Уг полигон Төв аймгийн Баянцагаан сумын төвөөс баруун хойш 10 км-т байрладаг. Агаарын зургийн камерын хяналтын полигон GPS-ийн үндэслэлийн 1, хяналтын 169 цэгтэй.

Зураг 1. Төв аймгийн Баянцагаан суманд байрлах полигон

Төв аймгийн Номтын аманд байрлах жишилтийн полигон дээр хэмжилт хийх заавар

Зураг 2. GPS болон GNSS-ийн хэмжилтийн багажинд шалгалтын хэмжилт хийх дараалал.

  • Геоидын загварыг тооцохгүй
  • Антенний өндрийг тавцан дээрээс хэмжинэ 
  • Хүлээн авагч тус бүрээр
  • 5 минутын зайтай
  • 5 удаагийн хэмжилт хийнэ  
  • Хэмжилтийн өгөгдлийг MS Excel программ дээр хөрвүүлэн geodesylab2021@gmail.com хаягаар илгээнэ үү!

Холбоо барих утас: 7011-2099

Геодезийн хэмжил зүйн лаборатори

Ажлын өдрүүдэд 08:30-17:30 цаг

Цайны цаг 12:30-13:30

Дээш буцах