EN

ГЕОДЕЗИЙН БҮХ ТӨРЛИЙН ХЭМЖЛИЙН БАГАЖ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ:

·         Геодезийн бүх төрлийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах аж ахуйн нэгж, байгууллага компанийн гэрчилгээний хуулбар, хувь хүн иргэн иргэний үнэмлэхний хуулбартай ирэх;

·         Геодезийн бүх төрлийн хэмжлийн багаж нь хувийн дугаар, марктай байх

·         Геодезийн бүх төрлийн хэмжлийн багаж нь зориулалтын хайрцагтай, шороо тоос бохирдолгүй цэвэрхэн байх;

·         Электрон багажны батерейг цэнэглэсэн байх;

Дээш буцах