EN

Ашиглах эрх гэж юу вэ?

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас санал болгож буй орон зайн мэдээллийг дараах 3 төрлөөр ашиглана. Үүнд:

  • Харах /ГМС үйлчилгээ/
  • Серверт хандаж хэрэглэх /харах, нэмэх, өөрчлөх, устгах/
  • Татаж авах /Системээс нээлттэй тавигдсан мэдээллийг зөвшөөрлийн дагуу татаж авах/
Дээш буцах