EN

БАГАЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮНИЙН ТАРИФ

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

             ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ

Барилга хот байгуулалтын Сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн 123 дугаар тушаалаар Геодези зураг зүйн ажлын жишиг үнэ /БД 81-103-21/ шинэчлэгдэн батлагдсан тул багаж баталгаажуулалтын төлбөрт өөрчлөлт орсон болно. Иймд 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн дараах байдлаар үйлчилгээ үзүүлнэ.

АЖЛЫН БҮТЭЭЛИЙН НОРМ БА ЖИШИГ ҮНЭ

(Бүтээлийн норм: багийн/сард гүйцэтгэх)

 

Норм болон үнийн дугаар

Ажлын нэр төрөл

Хэмжих нэгж

Ажлын зэрэг

Бүтээлийн норм

Жишиг үнэ

Теодолит

319

Техникийн

багаж

-

80

47,411

320

Тоон теодолит

-"-

-

60

57,451

Нивелир

321

Техникийн

багаж

-

88

43,108

322

Тоон нивелир

-"-

-

72

52,670

323

Автомат нивелир

-"-

-

64

59,244

Бусад

324

Инвар рейк

Рейк

-

11

304,165

325

Цахим тахеометр

багаж

-

52

83,832

326

GNSS хүлээн авагч

багаж

-

50

75,811

327

Яндан кабель хайгч

Хайгч

-

80

47,411

328

Лазер төхөөрөмж

багаж

-

 

19,500

 

 

 

 

 

 

Дээш буцах