EN

Орон зайн мэдээллийн технологи

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Овог, нэр, утас

Байгууллага, албан тушаал

Мэргэжил цол зэрэг

1.

Д.Баттогтох

Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал

Шатах ашигт малтмалын геологич, Доктор

2.

Г.Батхишиг

УЦУОСМХ, Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтсийн дарга

Мэдээллийн технологийн инженер

3.

П.Алтанцэцэг

“Геосан” ХХК, Дэд захирал

Геодезийн инженер, магистр, мэргэшсэн инженер

4.

Д.Оюунцэцэг

ШУТИС, ГУУС, Геодезийн салбарын эрхлэгч

Зураг зүйч, Доктор.проф, зөвлөх инженер

5.

Ш.Энхцэцэг

НҮБ, Үндэсний зохицуулагч

Математикч, Магистр

 6.

Р.Оюун

“ЖЭМР” ХХК, Ерөнхий захирал

Цаг уурч, Доктор

7.

А.Амарсанаа

НХТЕТГ, Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтсийн дарга

Эдэлбэр газрын кадастр, газар зохион байгуулагч, магистр, мэргэшсэн инженер

8.

Д.Түвшинбаяр

ХААИС, АЭС, Газрын менежментийн тэнхим, багш

Зураг зүйч, Доктор, Зөвлөх инженер

9.

М.Цогтдулам

МУИС, ШУС, Газар зүйн тэнхим, багш

Эдэлбэр газрын кадастр, газар зохион байгуулагч, мэргэшсэн инженер

10.

А.Эрдэнэбаатар

ШУТИС, МХТС-ийн компьютерийн ухааны салбарын эрхлэгч

Доктор, профессор

11.

Ч.Болорчулуун

МУИС, ШУС, Газарзүйн тэнхим, ахлах багш

Геодезийн инженер, магистр, мэргэшсэн инженер

12.

Д.Дэжидмаа

“Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц” ТББ-ын тэргүүн

Уул уурхайн маркшейдер, магистр

13.

Т.Отгонжаргал

Монголын Геомэдээллийн холбооны гүйцэтгэх захирал

Хот байгуулалтын кадастр

14.

П.Нямдаваа

ГЗБГЗЗГ-ын ОЗМТХ-ийн дарга

Газрын кадастр, Газар зохион байгуулагч, Магистр

Дээш буцах