EN

Орон зайн мэдээлэл

   Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн улс орнууд байрлалд суурилсан өгөгдөл, мэдээллийг байгаль, нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбаруудад ашиглаж байгаагаас дүгнэн үзэхэд орон зайн мэдээллийн үнэ цэнэ, ач холбогдолыг ойлгосны илрэл билээ. Манай орны хувьд олон улсад сайн үр дүнг дагуулсан туршлага, арга хэмжээг өөрийн орны онцлогтой уялдуулан нутагшуулахын тулд үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлж,  хууль, эрх зүйн орчныг бий болгох алхмуудыг хийж эхлээд байна.

Та бүхэн орон зайн мэдээллийн тухай товч танилцуулгыг энд дарж хүлээн авна уу.

Дээш буцах