EN

21 Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

Д/д

Байгууллага/аймаг

Овог. Нэр

Албан тушаал

1

Архангай

Ч.Отгонжаргал

Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

2

Баянхонгор

Д.Алтангэрэл

Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

3

Баян-Өлгий

К.Болат

Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

4

Булган

Ү.Бямбасүрэн

Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

5

Дархан-Уул

Д.Батчулуун

Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

6

Дорнод

Д.Дамдинбазар

Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

7

Дорноговь

Ц.Оюунсайхан

Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

8

Дундговь

Э.Чагнаадорж

Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

9

Говь-Алтай

Д.Алтанзагас

Говь-Алтай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

10

Говьсүмбэр

Б.Отгончимэг

Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

11

Хэнтий

Б.Сүнгээ

Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

12

Ховд

Б.Төгөлдөр

Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

13

Хөвсгөл

Б.Ганзориг

Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

14

Орхон

Д.Цолмон

Орхон аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

15

Сэлэнгэ

Б.Саруултөгс

Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

16

Сүхбаатар

Э.Төгөлдөр

Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

17

Төв

Б.Насанжаргал

Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

18

Өмнөговь

П.Золжаргал

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

19

Увс

С.Нямжав

Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

20

Өвөрхангай

  Т.Ариунболд

Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

21

Завхан

    Д.Анхтэс

Завхан аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга

Дээш буцах