EN

Сэдэвчилсэн газрын зураг

    "Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар" нь улс орныг зурагжуулах бодлогын хүрээнд зураг зүйн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарыг төрөл бүрийн масштабтай газрын зургаар хангах сэдэвчилсэн зураг, атласыг нийтийн хэрэгцээнд болон сургалтад зориулан хангах бодлого боловсруулан хэрэгжүүлдэг юм. Сүүлийн жилүүдэд дараах ихээхэн ач холбогдол бүхий газрын зураг, атласуудыг хэвлүүлэн гаргаад байна. 

Дээш буцах