EN

Хэрэгцээт байдлын үнэлгээ

 Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 1 дүгаар сарын 3-ны өдрийн А-02 тоот тушаалаар "Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал" батлагдсан. (Хүснэгт 1)

Хүснэгт 1. Тариалангийн газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал /Газрын даргын тушаал/

Актын дугаар

Нэр

Батлагдсан огноо

Үзэх

А-02

Аргачлал батлах тухай

2019-01-03

Дээш буцах