EN

ХАМТАРСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албаны бүртгэл санхүүгийн ажилтануудад зориулсан хамтарсан сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтын хүрээнд:
✅2022 оны санхүүгийн тайлан нэгтгэх
✅Нягтлан бодох бүртгэл болон санхүүгийн тайлагналтанд орох өөрчлөлт, нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичиг шинэчлэн боловсруулах
✅Төрийн өмчийг олж бэлтгэх, бүртгэх, тайлагнах
✅Санхүүгийн программ хангамжийн шинэчлэх нь зэрэг сэдвийг авч хэлэлцлээ. Сургалтанд:
✅Санхүүгийн тооцоолох групп
✅Сангийн яамны ахлах мэргэжилтэн Г.Дайриймаа
✅Нягтлан бодох бүртгэлийн хөгжүүлэх сангийн тэргүүн Р.Батжаргал
✅Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхбаатар
✅Мэргэжилтэн Р.Ширчинням нар оролцлоо.
Дээш буцах