EN

"Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний хор уршиг, нөлөөлөл болон цөлжилтийг бууруулах талаар дүгнэлт боловсруулах" ажлын хэсэг байгуулах тухай - 39

"Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний хор уршиг, нөлөөлөл болон цөлжилтийг бууруулах талаар дүгнэлт боловсруулах" ажлын хэсэг байгуулах тухай ерөнхийлөгчийн зарлигтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах