EN

ГЗБГЗЗГ-ын төрөлжсөн архивын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн жагсаалт

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын төрөлжсөн архивын үйл ажиллагаанд мөрдөж буй эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон нэрийн жагсаалттай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах