EN

БХБ-ын сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 246 дугаартай тушаал

БХБ-ын сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 246 дугаартай тушаал

1. ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох/

 https://www.legalinfo.mn/law/details/11606?lawid=11606

Дээш буцах