EN

Газрын зураг, атласын редакц, зохиолт, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хяналт хийх дүрэм

"Газрын зураг, атласын редакц, зохиолт, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хяналт хийх дүрэм" БХБ-ын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 174 дугаартай тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах