EN

Хэмнэлтийн горимоор ажиллуулах тухай

БХБ-ын сайдын 2022 оны 04 дугаар сарын 11-ний өдрийн 85 дугаартай "Хэмнэлтийн горимоор ажиллуулах тухай" тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах