EN

“ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ”-Д НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Газрын даргын 2021 оны А/187 дугаар тушаалаар баталсан “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-д дараах нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай  саналыг боловсрууллаа.

Иймд “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар оруулж буй саналын төсөлтэй танилцаж, дараах gereltuya.g@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 7 дугаар сарын 21-ны дотор саналаа илгээнэ үү. Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төслийг хавсаргав.

 

Газар зохион байгуулалтын хэлтэс

Утас: 51-264592

Дээш буцах