EN

Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай-2022 оны 6 сар

Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2022 оны 06 дугаар сарын дүгнэлттэй танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах