EN

"Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг хангах 2023 оны төлөвлөгөө

Файл цэсийг сонгон, хөтөлбөртэй танилцана уу.

Дээш буцах