EN

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн "Албан хаагчийн гэр бүлийг дэмжих" зорилтын хүрээнд

Файл цэсийг сонгож хөтөлбөртэй танилцана уу.

Дээш буцах