EN

Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай-2023 оны 1 сар

 Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023 оны 1 сарын дүгнэлтийг файл хэсэг дээр дарж харна уу. 

Дээш буцах