EN

Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023 оны 7 дугаар сарын дүгнэлтийг файл хэсэг дээр дарж харна уу.

   Албан тушаалд нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023 оны 7 дугаар сарын дүгнэлтийг файл хэсэг дээр дарж харна уу.

Дээш буцах