EN

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн ерөнхий газрын 2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дээш буцах