EN

"Газар зохион байгуулалт хийх журам"-ын төсөлд санал авах тухай

Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан "Газар зохион байгуулалт хийх журам"-ын шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсрууллаа. Иймд  "Газар зохион байгуулалт хийх журам"-ын төсөлтэй танилцаж, gereltuya.g@gazar.gov.mn цахим шуудангаар 7 дугаар сарын 21-ны дотор саналаа ирүүлнэ үү. Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төслийг хавсаргав.

Дээш буцах