EN

Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал авах тухай

Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолын 1, 2 дугаар хавсралтыг шинэчлэн боловсруулж байна. Засгийн газрын тогтоолын төсөлтэй танилцан холбогдох саналаа Enkhbaatar.a@gazar.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дээш буцах