EN

Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийн "Салбарын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах" зорилтын хүрээнд

Файл цэсийг сонгож хөтөлбөртэй танилцана уу.

Дээш буцах