EN

ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

Газрын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайланг #файл хэсгээс харна уу.

Дээш буцах