EN

    Газар зүйн нэр

        “Газар зүйн нэр” гэдэгт эх газар, далай, тэнгис, булан, тохой, арал, хойг, уул, нуруу, хээр, тал, говь, цөл, мөрөн, гол, нуур зэрэг физик газар зүйн объектын оноосон нэр, хүний үйл ажиллагаагаар бий болсон далан, усан сан, суваг, шуудууны оноосон нэр, улс, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн нэр хамаарна.

    Газрын зураг харах
    Дээш буцах